Trang chủ Khí hậu
01/04/2022 21:38
  • Tương phản

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 4/2022

1. Khí tượng:

Trong nửa đầu tháng 4/2022, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Trong khoảng nửa đầu tháng 4, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

a.      Xu thế nền nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình ở các nơi trong Tỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng các nơi phổ biến từ 23.0 24.00C, vùng núi cao từ 20.5 – 21.50C.

b.     Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa tháng ở các nơi trong Tỉnh thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm 2021, phổ biến 40 80mm, vùng núi cao từ 80 – 120mm.

Dự báo thời tiết từng thời đoạn 10 ngày tháng 4/2022

2. Thủy văn:

Tháng 4/2022: Trên các sông có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mực nước dao động nhỏ. Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Thác Giềng 1; biên độ mực nước dao động trong ngày tại Thác Giềng khoảng từ 0.8-1.5m, tại Chợ Mới từ 0.4-1.0m.

Bảng dự báo đặc trưng mực nước các trạm (Đơn vị: cm)

 

 

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

15.57°C
Độ ẩm: 96%
Gió: 0.86 km/h

Mây đen u ám

T5 10
15.82°
T5 13
15.67°
T5 16
14.58°
T5 19
12.94°
T5 22
12.2°
T6 01
11.71°
T6 04
11.39°
T6 07
11.11°
T6 10
11.39°
T6 13
11.65°
T6 16
11.09°
T6 19
9.98°
T6 22
9.56°
T7 01
9.42°
T7 04
9.46°
T7 07
9.53°
T7 10
10.13°
T7 13
11.04°
T7 16
11.67°
T7 19
10.93°
T7 22
10.82°
CN 01
10.97°
CN 04
11.3°
CN 07
11.89°
CN 10
14.43°
CN 13
18.01°
CN 16
19.36°
CN 19
14.92°
CN 22
16.47°
T2 01
16.69°
T2 04
16.58°
T2 07
16.9°
T2 10
18.89°
T2 13
22.5°
T2 16
25.28°
T2 19
19.59°
T2 22
19.49°
T3 01
20.18°
T3 04
19.82°
T3 07
20.18°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 60
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 16

Số điểm rét hại (T°C<13°): 16

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Bạch Thông Vũ Muộn 11.67
2 Bạch Thông Sĩ Bình 12.65
3 Bạch Thông Cao Sơn 12.38
4 Chợ Đồn Bằng Phúc 11.79
5 Chợ Mới Tân Sơn 12.57
6 Na Rì Kim Lư 12.32
7 Na Rì Kim Hỷ 11.96
8 Na Rì Côn Minh 12.96
9 Ngân Sơn Thượng Ân 12.69
10 Ngân Sơn Trung Hòa 12.89
11 Ngân Sơn Bằng Vân 12.59
12 Ngân Sơn Vân Tùng 12.73
13 Ngân Sơn Đức Vân 12.3
14 Ngân Sơn Cốc Đán 12.29
15 Ngân Sơn Thuần Mang 11.61
16 Ngân Sơn Thượng Quan 12.58

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 60

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Ba Bể Đồng Phúc 14.74
2 Ba Bể Chu Hương 14.83
3 Ba Bể Cao Thượng 14.3
4 Ba Bể Mỹ Phương 14.7
5 Ba Bể Hoàng Trĩ 13.61
6 Ba Bể Yến Dương 14.14
7 Ba Bể Quảng Khê 13.72
8 Ba Bể Phúc Lộc 14.14
9 Ba Bể Nam Mẫu 13.4
10 Ba Bể Hà Hiệu 14.39
11 Bạch Thông Vũ Muộn 11.67
12 Bạch Thông Sĩ Bình 12.65
13 Bạch Thông Vi Hương 14.25
14 Bạch Thông Mỹ Thanh 14.73
15 Bạch Thông Đôn Phong 14.41
16 Bạch Thông Cao Sơn 12.38
17 Bạch Thông Nguyên Phúc 14.73
18 Bạch Thông Phủ Thông 14.71
19 Chợ Đồn Ngọc Phái 14.68
20 Chợ Đồn Phương Viên 14.14
21 Chợ Đồn Quảng Bạch 14.53
22 Chợ Đồn Bản Thi 14.49
23 Chợ Đồn Bằng Phúc 11.79
24 Chợ Đồn Nam Cường 13.16
25 Chợ Đồn Tân Lập 13.17
26 Chợ Đồn Yên Mỹ 14.81
27 Chợ Mới Yên Hân 13.68
28 Chợ Mới Yên Cư 13.93
29 Chợ Mới Bình Văn 13.32
30 Chợ Mới Tân Sơn 12.57
31 Na Rì Đổng Xá 13.34
32 Na Rì Lương Thượng 13.16
33 Na Rì Kim Lư 12.32
34 Na Rì Kim Hỷ 11.96
35 Na Rì Liêm Thủy 14.22
36 Na Rì Sơn Thành 13.49
37 Na Rì Văn Minh 13.48
38 Na Rì Yến Lạc 13.34
39 Na Rì Xuân Dương 14.18
40 Na Rì Văn Vũ 13.07
41 Na Rì Quang Phong 13.8
42 Na Rì Vân Lang 13.81
43 Na Rì Dương Sơn 13.78
44 Na Rì Côn Minh 12.96
45 Na Rì Trần Phú 14
46 Na Rì Cư Lễ 13.4
47 Na Rì Cường Lợi 13.25
48 Ngân Sơn Thượng Ân 12.69
49 Ngân Sơn Trung Hòa 12.89
50 Ngân Sơn Bằng Vân 12.59
51 Ngân Sơn Vân Tùng 12.73
52 Ngân Sơn Đức Vân 12.3
53 Ngân Sơn Cốc Đán 12.29
54 Ngân Sơn Hiệp Lực 13.23
55 Ngân Sơn Nà Phặc 14.4
56 Ngân Sơn Thuần Mang 11.61
57 Ngân Sơn Thượng Quan 12.58
58 Pác Nặm Giáo Hiệu 13.97
59 Pác Nặm An Thắng 13.64
60 Pác Nặm Công Bằng 13.71

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1910