01/04/2022

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 4/2022

1. Khí tượng:

Trong nửa đầu tháng 4/2022, không khí lạnh (KKL) có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Trong khoảng nửa đầu tháng 4, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông. Nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

a.      Xu thế nền nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình ở các nơi trong Tỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng các nơi phổ biến từ 23.0 24.00C, vùng núi cao từ 20.5 – 21.50C.

b.     Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa tháng ở các nơi trong Tỉnh thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm 2021, phổ biến 40 80mm, vùng núi cao từ 80 – 120mm.

Dự báo thời tiết từng thời đoạn 10 ngày tháng 4/2022

2. Thủy văn:

Tháng 4/2022: Trên các sông có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mực nước dao động nhỏ. Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Thác Giềng 1; biên độ mực nước dao động trong ngày tại Thác Giềng khoảng từ 0.8-1.5m, tại Chợ Mới từ 0.4-1.0m.

Bảng dự báo đặc trưng mực nước các trạm (Đơn vị: cm)