Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

26.81°C
Độ ẩm: 90%
Gió: 0.58 km/h

Mây đen u ám

T2 13
27.68°
T2 16
30.46°
T2 19
27.34°
T2 22
26.86°
T3 01
26.43°
T3 04
25.85°
T3 07
26.38°
T3 10
28.64°
T3 13
29.22°
T3 16
27.69°
T3 19
26.35°
T3 22
25.75°
T4 01
25.2°
T4 04
25.01°
T4 07
25.76°
T4 10
27.25°
T4 13
33.5°
T4 16
32.2°
T4 19
27.9°
T4 22
26.75°
T5 01
25.84°
T5 04
25.42°
T5 07
27.22°
T5 10
30.8°
T5 13
30.43°
T5 16
26.2°
T5 19
23.71°
T5 22
23.18°
T6 01
22.94°
T6 04
22.59°
T6 07
22.65°
T6 10
24.85°
T6 13
26.13°
T6 16
26.48°
T6 19
24.06°
T6 22
23.92°
T7 01
23.71°
T7 04
23.63°
T7 07
25.1°
T7 10
31.19°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1966