Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TỈNH BẮC KẠN

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị
1 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Đài KTTV Bắc Kạn
2 Nông Văn Đình Phó Giám đốc
3 Vũ Thị Trang Cán bộ VC
4 Vũ Thị Ngọc Cán bộ VC
5 Dìu Thị Diệu Trinh Cán bộ VC
6 Nguyễn Xuân Tuyên Trạm trưởng Trạm TV Cầu Phà
7 Nguyễn Quang Tâm Cán bộ VC
8 Nông Thị Thanh Tuyền Cán bộ VC
9 Phạm Thị Hiên Cán bộ VC
10 Đào Thị Huyền Thương Trạm trưởng Trạm KT Bắc Kạn
11 Vương Thị Phương Cán bộ VC
12 Thẩm Thị Khuyên Cán bộ VC
13 Nguyễn Hoàng Hải Trạm trưởng Trạm TV Thác Giềng
14 Nông Hà Tứ Cán bộ VC
15 Nguyễn Thị Thu Hương Trạm trưởng Trạm TV Chợ Mới
16 Vương Hương Ly Cán bộ VC
17 Đồng Thị Hiển Trạm trưởng Trạm KT Ngân Sơn
18 Quan Thị Bê Cán bộ VC
19 Hoàng Thị Tính Trạm trưởng Trạm KT Chợ Rã
20 Ma Thị Hảo Cán bộ VC
21 Vi Đức Mạnh Tổ trưởng phụ trách Trạm Trạm TV Đầu Đẳng
22 Nông Văn Tiếp Cán bộ VC
23 Nông Văn Thuấn Cán bộ VC
24 Nông Văn Chất Cán bộ VC
25 Nông Văn Dương Cán bộ VC

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

23.24°C
Độ ẩm: 96%
Gió: 0.74 km/h

Mây cụm

T7 07
24.7°
T7 10
25.83°
T7 13
30.67°
T7 16
33.64°
T7 19
25.19°
T7 22
24.11°
CN 01
23.68°
CN 04
23.89°
CN 07
25.19°
CN 10
26.46°
CN 13
26.9°
CN 16
28.31°
CN 19
24.63°
CN 22
23.46°
T2 01
22.81°
T2 04
22.62°
T2 07
23.24°
T2 10
24.84°
T2 13
30.01°
T2 16
29.13°
T2 19
25°
T2 22
23.95°
T3 01
22.47°
T3 04
21.92°
T3 07
21.72°
T3 10
22.3°
T3 13
23.14°
T3 16
23.24°
T3 19
21.82°
T3 22
21.74°
T4 01
21.21°
T4 04
21.15°
T4 07
21.51°
T4 10
22.65°
T4 13
23.37°
T4 16
23.22°
T4 19
22.92°
T4 22
22.59°
T5 01
22.69°
T5 04
22.72°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1940