Nền
Ranh giới, giao thông, thủy văn, công trình
Thời tiết, thủy văn
Bản đồ lũ
Bản đồ sạt lở đất
Thông tin điểm thiên tai

Lọc tìm kiếm

°C
°C
mm
STT
Lượng mưa (mm)
Nhiệt độ (°C)
Huyện
1
0
27.88 / 27.88
Đức Vân
Ngân Sơn
2
0
28.24 / 28.24
Chợ Rã
Ba Bể
3
0
26.85 / 26.85
Cao Thượng
Ba Bể
4
0
28.55 / 28.55
Thượng Giáo
Ba Bể
5
0
25.72 / 25.72
Hoàng Trĩ
Ba Bể
6
0
28.29 / 28.29
Khang Ninh
Ba Bể
7
0
26.93 / 26.93
Yến Dương
Ba Bể
8
0
27.94 / 27.94
Phúc Lộc
Ba Bể
9
0
25.69 / 25.69
Nam Mẫu
Ba Bể
10
0
28.18 / 28.18
Hà Hiệu
Ba Bể

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết
1
Rất cao
0
0
Bằng Thành
Pác Nặm
2
Rất cao
0
0
Xuân La
Pác Nặm
3
Rất cao
0
0
Quảng Khê
Ba Bể
4
Rất cao
0
0
Ngọc Phái
Chợ Đồn

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Miêu tả
, Huyện
Chi tiết
1
1
Trung bình Trung bình
Điểm nguy cơ xảy ra sạt lở taluy sau khu vực nhà dân sinh sống trên địa bàn xã Tân Tú, huyện Bạch Thông
Tân Tú,
Bạch Thông
2
2
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT212 đoạn qua địa phận xã An Thắng, huyện Pác Nặm
An Thắng,
Pác Nặm
3
3
Rất cao Rất cao
Điểm sạt lở taluy sau nhà dân sinh sống trên địa bàn xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới
Cao Kỳ,
Chợ Mới
4
4
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường giao thông liên xã đoạn qua địa phận xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới
Thanh Vận,
Chợ Mới
5
5
Cao Cao
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Phủ Thông,
Bạch Thông

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết

Không tìm thấy dữ liệu