Nền
Ranh giới, giao thông, thủy văn, công trình
Thời tiết, thủy văn
Bản đồ lũ
Bản đồ sạt lở đất
Thông tin điểm thiên tai

Lọc tìm kiếm

°C
°C
mm
STT
Lượng mưa (mm)
Nhiệt độ (°C)
Huyện
1
0
31 / 25
Sông Cầu
Bắc Kạn
2
0
31 / 26
Xuất Hóa
Bắc Kạn
3
0
31 / 25
Đức Xuân
Bắc Kạn
4
0
30 / 25
Yên Phong
Chợ Đồn
5
0
28 / 24
Tân Lập
Chợ Đồn
6
0
28 / 24
Xuân Lạc
Chợ Đồn
7
0
29 / 24
Yên Mỹ
Chợ Đồn
8
0
28 / 24
Yên Thịnh
Chợ Đồn
9
0
29 / 24
Yên Thượng
Chợ Đồn
10
0
28 / 23
Yên Hân
Chợ Mới

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết
1
Cao
0
0
Bằng Thành
Pác Nặm
2
Cao
0
0
Xuân La
Pác Nặm
3
Cao
0
0
Quảng Khê
Ba Bể
4
Cao
0
0
Ngọc Phái
Chợ Đồn

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Miêu tả
, Huyện
Chi tiết
1
2
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT212 đoạn qua địa phận xã An Thắng, huyện Pác Nặm
An Thắng,
Pác Nặm
2
12
Rất cao Rất cao
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận xã Vi Hương, huyện Bạch Thông
Vi Hương,
Bạch Thông
3
10
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận xã Vi Hương, huyện Bạch Thông
Vi Hương,
Bạch Thông
4
8
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy âm trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Phủ Thông,
Bạch Thông
5
6
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Phủ Thông,
Bạch Thông

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết

Không tìm thấy dữ liệu