Nền
Ranh giới, giao thông
Thời tiết, thủy văn
Bản đồ lũ
Bản đồ sạt lở đất
Thông tin điểm thiên tai

Lọc tìm kiếm

°C
°C
mm
STT
Lượng mưa (mm)
Nhiệt độ (°C)
Huyện
1
0
29 / 24
Chu Hương
Ba Bể
2
0
31 / 25
Chợ Rã
Ba Bể
3
0
29 / 24
Cao Thượng
Ba Bể
4
0
31 / 26
Bành Trạch
Ba Bể
5
0
31 / 26
Thượng Giáo
Ba Bể
6
0
30 / 25
Mỹ Phương
Ba Bể
7
0
28 / 23
Phúc Lộc
Ba Bể
8
0
27 / 22
Nam Mẫu
Ba Bể
9
0
29 / 24
Hà hiệu
Ba Bể
10
0
31 / 25
Địa Linh
Ba Bể

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết
1
Cao
0
0
Bằng Thành
Pác Nặm
2
Cao
0
0
Xuân La
Pác Nặm
3
Cao
0
0
Quảng Khê
Ba Bể
4
Cao
0
0
Ngọc Phái
Chợ Đồn

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Miêu tả
, Huyện
Chi tiết
1
2
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT212 đoạn qua địa phận xã An Thắng, huyện Pác Nặm
An Thắng,
Pác Nặm
2
12
Rất cao Rất cao
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận xã Vi Hương, huyện Bạch Thông
Vi Hương,
Bạch Thông
3
10
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận xã Vi Hương, huyện Bạch Thông
Vi Hương,
Bạch Thông
4
8
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy âm trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Phủ Thông,
Bạch Thông
5
6
Trung bình Trung bình
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường DT258 đoạn qua địa phận TT. Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Phủ Thông,
Bạch Thông

Lọc tìm kiếm

STT
Nguy cơ
Tổng số công trình
bị ảnh hưởng
Số người bị ảnh hưởng
Huyện
Chi tiết

Không tìm thấy dữ liệu