Trang chủ Trợ giúp Tải ứng dụng smartphone

Tải xuống ứng dụng di động

Vui lòng chọn phiên bản ứng dụng di động cho hệ thống cảnh báo, dự báo thông tin thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để tải xuống.

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

26.94°C
Độ ẩm: 89%
Gió: 0.55 km/h

Mây đen u ám

T2 13
27.68°
T2 16
30.46°
T2 19
27.34°
T2 22
26.86°
T3 01
26.43°
T3 04
25.85°
T3 07
26.38°
T3 10
28.64°
T3 13
29.22°
T3 16
27.69°
T3 19
26.35°
T3 22
25.75°
T4 01
25.2°
T4 04
25.01°
T4 07
25.76°
T4 10
27.25°
T4 13
33.5°
T4 16
32.2°
T4 19
27.9°
T4 22
26.75°
T5 01
25.84°
T5 04
25.42°
T5 07
27.22°
T5 10
30.8°
T5 13
30.43°
T5 16
26.2°
T5 19
23.71°
T5 22
23.18°
T6 01
22.94°
T6 04
22.59°
T6 07
22.65°
T6 10
24.85°
T6 13
26.13°
T6 16
26.48°
T6 19
24.06°
T6 22
23.92°
T7 01
23.71°
T7 04
23.63°
T7 07
25.1°
T7 10
31.19°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1966