Trang chủ Khí hậu
03/11/2021 15:36
  • Tương phản

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 11/2021.

Trong tháng 11/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động gia tăng tần suất, cường độ. Khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Kạn.

1. Khí tượng

Trong tháng 11/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động gia tăng tần suất, cường độ. Khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Kạn.

Trên phạm vi toàn Tỉnh, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

a.      Xu thế nền nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình ở các nơi trong Tỉnh phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở các nơi phổ biến từ 18.5 – 19.50C.

b.     Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa ở các nơi trong Tỉnh thấp hơn từ 10-30% so với TBNN. Tổng lượng mưa ở các nơi trong tỉnh phổ biến từ 30 – 50 mm.

Bảng dự báo nhiệt độ và lượng mưa theo thời đoạn 10 ngày

       2. Thuỷ văn

        Tháng 11/2021: trên các sông mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống chậm dần.

Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Thác Giềng 1; biên độ mực nước dao động trong ngày tại Thác Giềng khoảng từ 0.8-1.2m, tại Chợ Mới từ 0.4-0.7m.

Cảnh báo: Những ngày đầu tháng cần đề phòng sạt lở đất ở các khu vực có nguy cơ cao do mưa kéo dài.

 Bảng dự báo đặc trưng mực nước các trạm

 

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Hôm nay)

28°C
Độ ẩm: 87% Gió: 6 km/h
T7
32° 26°
CN
27° 25°
T2
32° 25°
T3
34° 26°
T4
34° 27°
T5
33° 27°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1327