03/11/2021

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 11/2021.

Trong tháng 11/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động gia tăng tần suất, cường độ. Khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Kạn.

1. Khí tượng

Trong tháng 11/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động gia tăng tần suất, cường độ. Khả năng xuất hiện khoảng 01-02 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Kạn.

Trên phạm vi toàn Tỉnh, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

a.      Xu thế nền nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình ở các nơi trong Tỉnh phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở các nơi phổ biến từ 18.5 – 19.50C.

b.     Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa ở các nơi trong Tỉnh thấp hơn từ 10-30% so với TBNN. Tổng lượng mưa ở các nơi trong tỉnh phổ biến từ 30 – 50 mm.

Bảng dự báo nhiệt độ và lượng mưa theo thời đoạn 10 ngày

       2. Thuỷ văn

        Tháng 11/2021: trên các sông mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống chậm dần.

Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Thác Giềng 1; biên độ mực nước dao động trong ngày tại Thác Giềng khoảng từ 0.8-1.2m, tại Chợ Mới từ 0.4-0.7m.

Cảnh báo: Những ngày đầu tháng cần đề phòng sạt lở đất ở các khu vực có nguy cơ cao do mưa kéo dài.

 Bảng dự báo đặc trưng mực nước các trạm