Trang chủ Nhận định mùa
20/04/2022 15:57
  • Tương phản

Nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022

Hiện tại, ENSO vẫn đang ở trong trạng thái La Nina.

1. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 7/2022.

1.1.     Khí tượng

- Hiện tượng ENSO: Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến các tháng đầu mùa hè với xác suất khoảng 50-60%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và chuyển sang trạng thái trung tính, tuy nhiên vẫn nghiêng về pha lạnh.

- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Bão và ATNĐ từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn TBNN, sau đó từ tháng 8-10/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 04-06 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 5-7 cơn).

Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nhiệt độ và nắng nóng: Tháng 5-7/2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN.

  Nắng nóng tại các khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn so với TBNN, nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2021.

- Lượng mưa: Từ tháng 5-7/2022, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa trên các khu vực tỉnh Bắc Kạn

1.2. Thủy văn

Tháng 5 khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mực nước dao động nhỏ, dòng chảy tăng dần. Tháng 6-7 là thời kỳ chính của mùa lũ. Trên các sông khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt lũ với mực nước đỉnh lũ ở mức BĐI, BĐII. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Riêng trên sông Cầu: Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong những ngày không ảnh hưởng của lũ vẫn dao động mạnh với biên độ dao động tại Thác Giềng từ 1.0-1.5mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.5-1.0mét.

 

Bảng dự báo mực nước trung bình tháng tại các trạm đo trên sông Cầu (ĐVT: cm)

2. XU THẾ THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 10/2022.

2.1. Khí tượng

-  Nhiệt độ: Từ tháng 8-9/2022 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN; Từ tháng 10/2022 nhiệt độ trung bình xấp xỉ so với TBNN.

- Lượng mưa:  Từ tháng 8-10/2022 TLM phổ biến cao hơn từ 5-25% so với TBNN cùng thời kỳ .

- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 Bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên tập trung vào khoảng thời kỳ tháng 8/2022, khả năng vẫn xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.  

2.2. Thủy văn

Từ tháng 8 đến tháng 9 vẫn là thời kỳ chính của mùa lũ, đỉnh lũ năm trên các sông có khả năng ở mức BĐII-BĐIII. Tháng 10 dòng chảy giảm dần. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Riêng trên sông Cầu: Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong thời kỳ không ảnh hưởng lũ vẫn dao động mạnh; tại Thác Giềng biên độ dao động từ 1.0-1.5mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.5-1.0mét.

Trên sông Cầu mực nước trung bình tại: Thác Giềng thấp hơn TBNN; tại Cầu Phà, Chợ Mới xấp xỉ TBNN.

 

Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2022.

 

Từ khóa: Nhận định mùa

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

16.08°C
Độ ẩm: 95%
Gió: 0.99 km/h

Mây đen u ám

T5 13
15.67°
T5 16
14.58°
T5 19
12.94°
T5 22
12.2°
T6 01
11.71°
T6 04
11.39°
T6 07
11.11°
T6 10
11.39°
T6 13
11.65°
T6 16
11.09°
T6 19
9.98°
T6 22
9.56°
T7 01
9.42°
T7 04
9.46°
T7 07
9.53°
T7 10
10.13°
T7 13
11.04°
T7 16
11.67°
T7 19
10.93°
T7 22
10.82°
CN 01
10.97°
CN 04
11.3°
CN 07
11.89°
CN 10
14.43°
CN 13
18.01°
CN 16
19.36°
CN 19
14.92°
CN 22
16.47°
T2 01
16.69°
T2 04
16.58°
T2 07
16.9°
T2 10
18.89°
T2 13
22.5°
T2 16
25.28°
T2 19
19.59°
T2 22
19.49°
T3 01
20.18°
T3 04
19.82°
T3 07
20.18°
T3 10
26.68°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 57
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 14

Số điểm rét hại (T°C<13°): 14

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Bạch Thông Vũ Muộn 11.86
2 Bạch Thông Sĩ Bình 12.85
3 Bạch Thông Cao Sơn 12.54
4 Chợ Đồn Bằng Phúc 12.12
5 Chợ Mới Tân Sơn 12.72
6 Na Rì Kim Lư 12.36
7 Na Rì Kim Hỷ 12.12
8 Ngân Sơn Thượng Ân 12.84
9 Ngân Sơn Bằng Vân 12.76
10 Ngân Sơn Vân Tùng 12.88
11 Ngân Sơn Đức Vân 12.46
12 Ngân Sơn Cốc Đán 12.44
13 Ngân Sơn Thuần Mang 11.77
14 Ngân Sơn Thượng Quan 12.73

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 57

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Ba Bể Đồng Phúc 14.99
2 Ba Bể Cao Thượng 14.59
3 Ba Bể Mỹ Phương 14.92
4 Ba Bể Hoàng Trĩ 13.94
5 Ba Bể Yến Dương 14.37
6 Ba Bể Quảng Khê 14
7 Ba Bể Phúc Lộc 14.33
8 Ba Bể Nam Mẫu 13.73
9 Ba Bể Hà Hiệu 14.58
10 Bạch Thông Vũ Muộn 11.86
11 Bạch Thông Sĩ Bình 12.85
12 Bạch Thông Vi Hương 14.48
13 Bạch Thông Mỹ Thanh 14.92
14 Bạch Thông Đôn Phong 14.69
15 Bạch Thông Cao Sơn 12.54
16 Bạch Thông Nguyên Phúc 14.93
17 Bạch Thông Phủ Thông 14.92
18 Chợ Đồn Phương Viên 14.52
19 Chợ Đồn Quảng Bạch 14.94
20 Chợ Đồn Bản Thi 14.98
21 Chợ Đồn Bằng Phúc 12.12
22 Chợ Đồn Nam Cường 13.5
23 Chợ Đồn Tân Lập 13.53
24 Chợ Mới Yên Hân 13.86
25 Chợ Mới Yên Cư 14.07
26 Chợ Mới Bình Văn 13.55
27 Chợ Mới Tân Sơn 12.72
28 Na Rì Đổng Xá 13.43
29 Na Rì Lương Thượng 13.29
30 Na Rì Kim Lư 12.36
31 Na Rì Kim Hỷ 12.12
32 Na Rì Liêm Thủy 14.26
33 Na Rì Sơn Thành 13.56
34 Na Rì Văn Minh 13.56
35 Na Rì Yến Lạc 13.41
36 Na Rì Xuân Dương 14.21
37 Na Rì Văn Vũ 13.19
38 Na Rì Quang Phong 13.9
39 Na Rì Vân Lang 13.92
40 Na Rì Dương Sơn 13.84
41 Na Rì Côn Minh 13.08
42 Na Rì Trần Phú 14.06
43 Na Rì Cư Lễ 13.43
44 Na Rì Cường Lợi 13.34
45 Ngân Sơn Thượng Ân 12.84
46 Ngân Sơn Trung Hòa 13.06
47 Ngân Sơn Bằng Vân 12.76
48 Ngân Sơn Vân Tùng 12.88
49 Ngân Sơn Đức Vân 12.46
50 Ngân Sơn Cốc Đán 12.44
51 Ngân Sơn Hiệp Lực 13.41
52 Ngân Sơn Nà Phặc 14.58
53 Ngân Sơn Thuần Mang 11.77
54 Ngân Sơn Thượng Quan 12.73
55 Pác Nặm Giáo Hiệu 14.26
56 Pác Nặm An Thắng 13.85
57 Pác Nặm Công Bằng 14.02

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1910