Trang chủ Nhận định mùa
20/04/2022 15:57
  • Tương phản

Nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022

Hiện tại, ENSO vẫn đang ở trong trạng thái La Nina.

1. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 7/2022.

1.1.     Khí tượng

- Hiện tượng ENSO: Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến các tháng đầu mùa hè với xác suất khoảng 50-60%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và chuyển sang trạng thái trung tính, tuy nhiên vẫn nghiêng về pha lạnh.

- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Bão và ATNĐ từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn TBNN, sau đó từ tháng 8-10/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 04-06 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 5-7 cơn).

Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi toàn tỉnh.

- Nhiệt độ và nắng nóng: Tháng 5-7/2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ TBNN.

  Nắng nóng tại các khu vực có khả năng xuất hiện muộn hơn so với TBNN, nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2021.

- Lượng mưa: Từ tháng 5-7/2022, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa trên các khu vực tỉnh Bắc Kạn

1.2. Thủy văn

Tháng 5 khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mực nước dao động nhỏ, dòng chảy tăng dần. Tháng 6-7 là thời kỳ chính của mùa lũ. Trên các sông khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt lũ với mực nước đỉnh lũ ở mức BĐI, BĐII. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Riêng trên sông Cầu: Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong những ngày không ảnh hưởng của lũ vẫn dao động mạnh với biên độ dao động tại Thác Giềng từ 1.0-1.5mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.5-1.0mét.

 

Bảng dự báo mực nước trung bình tháng tại các trạm đo trên sông Cầu (ĐVT: cm)

2. XU THẾ THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 10/2022.

2.1. Khí tượng

-  Nhiệt độ: Từ tháng 8-9/2022 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN; Từ tháng 10/2022 nhiệt độ trung bình xấp xỉ so với TBNN.

- Lượng mưa:  Từ tháng 8-10/2022 TLM phổ biến cao hơn từ 5-25% so với TBNN cùng thời kỳ .

- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2022 Bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên tập trung vào khoảng thời kỳ tháng 8/2022, khả năng vẫn xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.  

2.2. Thủy văn

Từ tháng 8 đến tháng 9 vẫn là thời kỳ chính của mùa lũ, đỉnh lũ năm trên các sông có khả năng ở mức BĐII-BĐIII. Tháng 10 dòng chảy giảm dần. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Riêng trên sông Cầu: Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong thời kỳ không ảnh hưởng lũ vẫn dao động mạnh; tại Thác Giềng biên độ dao động từ 1.0-1.5mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.5-1.0mét.

Trên sông Cầu mực nước trung bình tại: Thác Giềng thấp hơn TBNN; tại Cầu Phà, Chợ Mới xấp xỉ TBNN.

 

Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2022.

 

Từ khóa: Nhận định mùa

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

27.12°C
Độ ẩm: 92%
Gió: 0.36 km/h

Mây đen u ám

T7 13
27.12°
T7 16
26.8°
T7 19
26.03°
T7 22
24.96°
CN 01
24.43°
CN 04
24.24°
CN 07
25.02°
CN 10
26.28°
CN 13
29.21°
CN 16
29.41°
CN 19
25.46°
CN 22
24.79°
T2 01
24.42°
T2 04
24.05°
T2 07
25.18°
T2 10
27.46°
T2 13
31.55°
T2 16
29.9°
T2 19
26.14°
T2 22
25.76°
T3 01
25.48°
T3 04
25°
T3 07
26.27°
T3 10
27.55°
T3 13
27.27°
T3 16
27.12°
T3 19
25.29°
T3 22
24.59°
T4 01
24.83°
T4 04
24.49°
T4 07
26.3°
T4 10
30.45°
T4 13
30.81°
T4 16
28.53°
T4 19
26.36°
T4 22
25.76°
T5 01
25.29°
T5 04
24.95°
T5 07
25.58°
T5 10
30.31°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1982