Trang chủ Khí hậu
16/03/2021 10:39
  • Tương phản

Nhận định xu thế thời tiết - thủy văn tháng 2 năm 2021


1. Khí tượng:

Trong tháng 02/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và yếu hơn hẳn so với tháng 01/2021. Rét đậm chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi cao.

a)Thi k 10 ngày đầu tháng (01-10/02/2021): Khối không khí lạnh hot động yếu, thi tiết m áp. Nhit độ trung bình ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cao hơn TBNN t 1.5 – 2.50C. Ngày 08 – 09/02 (ngày 27 – 28 Tết) do nh hưởng ca quá trình hi t gió độ cao khong 5000m, có mưa rào và dông trên din rng, có kh năng xy ra mưa đá và lc sét; tng lượng mưa (TLM) ph biến t 30-50mm, có nơi trên 60mm.

b)Thi k 10 ngày gia tháng (11-20/02/2021): Khối không khí lạnh tiếp tc hot động yếu. Nhit độ trung bình trên phạm vi toàn tỉnh cao hơn TBNN t 1.5 – 2.50C; tổng lượng mưa cao hơn từ 10 – 30%.

c)Thi k 8 ngày cui tháng (21-28/02/2021): Nhit độ trung bình thp hơn giá tr TBNN khong 0.5 – 1.00C; tng lượng mưa mc xp x so vi TBNN cùng thi k.

Dự báo tháng 02/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 1.0 – 2.00C so với TBNN. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 – 70mm cao hơn so với TBNN.

BẢNG DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ LƯỢNG MƯA THÁNG 02/2021

Địa điểm

Nhiệt độ TBNN

(độ C)

Dự báo

Nhiệt độ TB

(độ C)

Dự báo

Nhiệt độ cao nhất (độ C)

Dự báo

Nhiệt độ thấp nhất (độ C)

Lượng mưa TBNN

(mm)

Dự báo

Lượng mưa tháng(mm)

Tp Bắc Kạn

16.6

17 – 18

25 – 27

10 – 12

27.8

40 – 70

Chợ Rã

16.5

17 – 18

26 – 28

10 – 12

21.2

30 – 60

Ngân Sơn

14.2

15 – 16

23 – 25

8 – 10

31.1

50 – 80

2. Thuỷ văn:

Trên các sông sui trong toàn Tnh mc nước có xu thế biến đổi chm. Mc nước trung bình tháng trên sông Cu tại Thác Giềng kh năng mc ln hơn TBNN và xp x cùng k năm 2020.

 Trên sông Cu ti Thác Ging mc nước d báo trong tháng như sau:

- Mc nước cao nht khong 94.70m.

- Mc nước trung bình khong 94.47m.

- Mc nước thp nht khong 94.33 m.

3. Đề nghị: Ngày 08 – 09/02 (ngày 27 – 28 Tết) do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 5000m, có mưa rào và dông trên diện rộng, cần đề phòng mưa đá và lốc sét mạnh.

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Hôm nay)

19°C
Độ ẩm: 95% Gió: 8 km/h
T7
17° 12°
CN
13°
T2
12°
T3
12°
T4
12°
T5
13°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>50mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 1
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

Số điểm rét hại (T°C<13°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 1

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Pác Nặm Giáo Hiệu 14

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>50mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >50mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 923