Trang chủ Khí hậu
01/08/2023 17:29
  • Tương phản

Dự báo thời tiết tháng 8/2023

Dự báo xu thế khí hậu tháng 8/2023.

 

1. Dự báo xu thế khí hậu tháng 8/2023

- Xu thế nền nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tháng 8/2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn tỉnh phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C (Hình 1).

- Xu thế lượng mưa: Trong tháng 8/2023, lượng mưa tại khu vực tỉnh Bắc Kạn phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25% (Hình 2).

- Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

+ Bão/ATNĐ: Trong tháng 8/2023, bão và ATNĐ có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

+ Nắng Nóng: Trong tháng 8/2023, tại khu vực Bắc Kạn nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa.

+ Mưa lớn: Dải hội tụ nhiệt đới nâng trực lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao có khả năng gây ra 01-02 đợt mưa lớn ở các khu vực trong Tỉnh.

+ Dông, lốc, sét, mưa đá: Trên phạm vi toàn Tỉnh tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt    động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

 

Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét ở khe suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

 

3. Dự báo nhiệt độ trung bình, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 8/2023

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 01/9/2023

 

 

 

Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

15.26°C
Độ ẩm: 97%
Gió: 0.7 km/h

Mây đen u ám

T5 10
15.3°
T5 13
15.27°
T5 16
13.96°
T5 19
12.94°
T5 22
12.2°
T6 01
11.71°
T6 04
11.39°
T6 07
11.11°
T6 10
11.39°
T6 13
11.65°
T6 16
11.09°
T6 19
9.98°
T6 22
9.56°
T7 01
9.42°
T7 04
9.46°
T7 07
9.53°
T7 10
10.13°
T7 13
11.04°
T7 16
11.67°
T7 19
10.93°
T7 22
10.82°
CN 01
10.97°
CN 04
11.3°
CN 07
11.89°
CN 10
14.43°
CN 13
18.01°
CN 16
19.36°
CN 19
14.92°
CN 22
16.47°
T2 01
16.69°
T2 04
16.58°
T2 07
16.9°
T2 10
18.89°
T2 13
22.5°
T2 16
25.28°
T2 19
19.59°
T2 22
19.49°
T3 01
20.18°
T3 04
19.82°
T3 07
20.18°
Dự báo nhanh
  • Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
  • Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
  • Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
  • Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
  • Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
  • Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
  • Số điểm rét đậm (T°C<15°): 80
  • Số điểm rét hại (T°C<13°): 23

Số điểm rét hại (T°C<13°): 23

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Ba Bể Nam Mẫu 12.7
2 Bạch Thông Vũ Muộn 11.44
3 Bạch Thông Sĩ Bình 12.38
4 Bạch Thông Cao Sơn 12.1
5 Chợ Đồn Bằng Phúc 11.23
6 Chợ Đồn Nam Cường 12.51
7 Chợ Đồn Tân Lập 12.51
8 Chợ Mới Bình Văn 12.61
9 Chợ Mới Tân Sơn 12.07
10 Na Rì Đổng Xá 12.8
11 Na Rì Lương Thượng 12.96
12 Na Rì Kim Lư 12.08
13 Na Rì Kim Hỷ 11.77
14 Na Rì Văn Vũ 12.84
15 Na Rì Côn Minh 12.62
16 Ngân Sơn Thượng Ân 12.58
17 Ngân Sơn Trung Hòa 12.71
18 Ngân Sơn Bằng Vân 12.54
19 Ngân Sơn Vân Tùng 12.64
20 Ngân Sơn Đức Vân 12.28
21 Ngân Sơn Cốc Đán 12.27
22 Ngân Sơn Thuần Mang 11.54
23 Ngân Sơn Thượng Quan 12.48

Số điểm rét đậm (T°C<15°): 80

# Huyện Nhiệt độ (°C)
1 Ba Bể Đồng Phúc 14.27
2 Ba Bể Chu Hương 14.43
3 Ba Bể Chợ Rã 14.88
4 Ba Bể Cao Thượng 13.65
5 Ba Bể Mỹ Phương 14.35
6 Ba Bể Hoàng Trĩ 13.02
7 Ba Bể Yến Dương 13.72
8 Ba Bể Quảng Khê 13.18
9 Ba Bể Phúc Lộc 13.86
10 Ba Bể Nam Mẫu 12.7
11 Ba Bể Hà Hiệu 14.14
12 Bắc Kạn Nông Thượng 14.68
13 Bạch Thông Vũ Muộn 11.44
14 Bạch Thông Sĩ Bình 12.38
15 Bạch Thông Vi Hương 13.89
16 Bạch Thông Dương Phong 14.53
17 Bạch Thông Mỹ Thanh 14.28
18 Bạch Thông Đôn Phong 13.88
19 Bạch Thông Cao Sơn 12.1
20 Bạch Thông Nguyên Phúc 14.38
21 Bạch Thông Phủ Thông 14.39
22 Chợ Đồn Đại Sảo 14.42
23 Chợ Đồn Bằng Lãng 14.69
24 Chợ Đồn Bằng Lũng 14.3
25 Chợ Đồn Ngọc Phái 13.5
26 Chợ Đồn Phương Viên 13.45
27 Chợ Đồn Quảng Bạch 13.86
28 Chợ Đồn Bản Thi 13.73
29 Chợ Đồn Bằng Phúc 11.23
30 Chợ Đồn Bình Trung 14.53
31 Chợ Đồn Đồng Thắng 14.53
32 Chợ Đồn Lương Bằng 14.62
33 Chợ Đồn Nam Cường 12.51
34 Chợ Đồn Nghĩa Tá 14.79
35 Chợ Đồn Yên Phong 14.65
36 Chợ Đồn Tân Lập 12.51
37 Chợ Đồn Xuân Lạc 14.79
38 Chợ Đồn Yên Mỹ 14
39 Chợ Đồn Yên Thịnh 14.62
40 Chợ Đồn Yên Thượng 14.31
41 Chợ Mới Yên Hân 13.01
42 Chợ Mới Yên Cư 13.32
43 Chợ Mới Bình Văn 12.61
44 Chợ Mới Cao Kỳ 14.52
45 Chợ Mới Mai Lạp 14.76
46 Chợ Mới Hòa Mục 14.44
47 Chợ Mới Tân Sơn 12.07
48 Na Rì Đổng Xá 12.8
49 Na Rì Lương Thượng 12.96
50 Na Rì Kim Lư 12.08
51 Na Rì Kim Hỷ 11.77
52 Na Rì Liêm Thủy 13.73
53 Na Rì Sơn Thành 13.25
54 Na Rì Văn Minh 13.22
55 Na Rì Yến Lạc 13.12
56 Na Rì Xuân Dương 13.75
57 Na Rì Văn Vũ 12.84
58 Na Rì Quang Phong 13.4
59 Na Rì Vân Lang 13.6
60 Na Rì Dương Sơn 13.38
61 Na Rì Côn Minh 12.62
62 Na Rì Trần Phú 13.68
63 Na Rì Cư Lễ 13.13
64 Na Rì Cường Lợi 13.02
65 Ngân Sơn Thượng Ân 12.58
66 Ngân Sơn Trung Hòa 12.71
67 Ngân Sơn Bằng Vân 12.54
68 Ngân Sơn Vân Tùng 12.64
69 Ngân Sơn Đức Vân 12.28
70 Ngân Sơn Cốc Đán 12.27
71 Ngân Sơn Hiệp Lực 13.03
72 Ngân Sơn Nà Phặc 14.15
73 Ngân Sơn Thuần Mang 11.54
74 Ngân Sơn Thượng Quan 12.48
75 Pác Nặm Giáo Hiệu 13.33
76 Pác Nặm An Thắng 13.15
77 Pác Nặm Nhạn Môn 14.65
78 Pác Nặm Công Bằng 13.03
79 Pác Nặm Cổ Linh 14.77
80 Pác Nặm Xuân La 14.74

Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0

# Huyện Nhiệt độ (°C)
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C

Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0

# Huyện Lượng mưa (mm)
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm

Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:

# Huyện Số người bị ảnh hưởng
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng

Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0

# Huyện Total Area

Quét mã QR để nhận
thông tin thời tiết qua Zalo

Tổng số người theo dõi trang Zalo: 1910