Bắc Kạn tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão
Website đang trong thời gian thử nghiệm, thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo. Xin cảm ơn!
Trang chủ Dự báo thời tiết hàng ngày

Dự báo thời tiết hàng ngày

Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực tỉnh Bắc Kạn (Từ đêm 22 đến ngày 24/5 năm 2021)
Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực tỉnh Bắc Kạn (Từ đêm 21 đến ngày 24/5 năm 2021)
Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực tỉnh Bắc Kạn (Từ ngày 21 đến ngày 24/5 năm 2021) tin phát ngày 20/5
Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực tỉnh Bắc Kạn ( (Từ ngày 21 đến ngày 24/5 năm 2021)
Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khu vực tỉnh Bắc Kạn (  (Từ ngày 21 đến ngày 24/5 năm 2021)