Đức Xuân, Bắc Kạn - (Hôm nay)

24°C
Độ ẩm: 97% Gió: 3 km/h
Chủ Nhật
34
33°C 24°C
0.61 mm
ĐN
8 km/h
Thứ Hai
38
33°C 24°C
3.4 mm
ĐĐB
7 km/h
Thứ Ba
30
33°C 24°C
0.41 mm
ĐB
10 km/h
Thứ Tư
38
32°C 24°C
4.07 mm
ĐB
10 km/h
Thứ Năm
4
31°C 24°C
11.93 mm
ĐB
10 km/h
Thứ Sáu
4
31°C 24°C
7.27 mm
ĐB
9 km/h
Thứ Bảy
38
31°C 24°C
6.07 mm
ĐB
9 km/h