29/04/2021

Tin nhanh cảnh báo mưa vừa, mưa to ở Bắc Kạn (tin phát lúc 00h20 ngày 29/4/2021)

Hiện nay: Qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết đến lúc 00h10’ nhận thấy có các vùng mây đối lưu có độ phản hồi vô tuyến từ 30-40dBz đang phát triển trên các khu vực thuộc huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Pác Nặm, Na Rì và thành phố Bắc Kạn và di chuyển theo hướng tây tây nam sang đông đông bắc. Hiện tại ở các khu vực nói trên đang có mưa, mưa vừa.

Cảnh báo:

-         Từ nay đến 3h tới, các vùng mây đối lưu nói trên tiếp tục di chuyển gây mưa vừa, có nơi mưa to và dông cho huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Pác Nặm, Na Rì và thành phố Bắc Kạn, sau đó di chuyển đến các khu vực lận cận như Ba Bể, Ngân Sơn. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-         Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu ở tỉnh Tuyên Quang có khả năng phát triển di chuyển đến huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn và tiếp tục gây ra mưa vừa, cục bộ có mưa to cho các huyện nói trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.