17/11/2022

Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Pác Nặm, Ba Bể đêm 17/11/2022

Trong 3h qua, nhiều nơi trong Tỉnh có mưa.

Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong Tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các huyện:

-         Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: Pác Nặm.

-         Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện: Ba Bể.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1