30/05/2022

Tin nhanh cảnh báo lũ quét sạt lở đất (phát lúc 17h10/30/5/2022)

Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 02h qua các khu vực trong Tỉnhmưa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được từ 15h-17h/30/5 tại: Lục Bình 52.4mm, Bằng Lũng 45.6mm, Đông Viên 49.2mm, Phương Viên 40.4mm, Quảng Khê 38.4mm, Yến Lạc 36.8mm, Bắc Kạn 32mm, Đôn Phong 31mm, Cao Sơn 26mm, Phủ Thông 25.8, Cẩm Giàng 24.6mm, Hiệp Lực 25.8mm, Tân Lập 23.8mm; các nơi khác phổ biến từ 10-20mm.

 Dự báo: Trong 3-6h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ:

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện: 

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông.

- Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rỳ, Chợ Mới, TP Bắc Kạn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.