13/05/2022

Tin nhanh cảnh báo lũ quét sạt lở đất đêm 13/5/2022

Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 1-2h qua các khu vực trong Tỉnhmưa mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa đo được từ 20h-22h/13/5 tại: Phương Viên 36.6mm, Đôn Phong 32mm, Cẩm Giàng 27.6mm, Bản Thi 25mm; các nơi khác phổ biến từ 5-15mm.

 Dự báo: Trong 3-6h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ:

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện: 

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện: Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông.

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: TP Bắc Kạn, Ba Bể, Chợ Mới, Ngân Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.