14/05/2021

Tin mưa dông và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở tỉnh Bắc Kạn (tin phát lúc 17h55phút ngày 14/5/2021)

 

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy có các vùng mây đối lưu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và Chợ Mới đang di chuyển theo hướng từ tây tây nam sang đông đông bắc, có độ PHVT <55dBz.

Hiện tại các khu vực nói trên đang có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông sét.

Cảnh báo: Từ nay đến 3 giờ tới, các vùng mây đối lưu này tiếp tục gây ra mưa vừa, mưa to và dông cho khu vực thành phố Bắc Kạn, huyện Bạch Thông và Chợ Mới và sau đó di chuyển đến các khu vực lân cận khác như Na Rì. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và gió giật mạnh: Cấp 1.