08/06/2024

Tin Mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió mạnh tỉnh Bắc Kạn (phát lúc 03h30 ngày 08/6)

Đêm qua và sáng sớm nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 07/6 đến 03h ngày 08/6 tại: Nhạn Môn 98.8mm, Bộc Bố 67.4mm, Giáo Hiệu 57.2mm, các nơi khác phổ biến 16-42mm.