06/02/2024

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Hiện nay (06/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.