05/08/2022

Tin cảnh báo sạt lở đất tại Bắc Kạn trong chiều và tối 5/8/2022

1. Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 2h qua (từ 13-15h/5/8), nhiều nơi thuộc khu vực huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì có mưa vừa mưa to từ 15-46mm.

Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong Tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 20-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

2.     Cảnh báo sạt lở đất:

Sạt lở đất  có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ sạt lở đất cao tại huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rỳ, Ba Bể.

 

Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Pác Nặm, Ngân Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1