08/07/2022

Tin cảnh báo sạt lở đất tại Bắc Kạn (phát lúc 9h00/08/7/2022)

1. Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 6h qua (từ 02h-08h/08/7), các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa mưa to phổ biến từ 15-48mm; Một số nơi thuộc huyện Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Ba Bể mưa rất to như: Thanh Mai 80mm, Dương Quang 73mm, Hòa Mục 65.6mm, Lục Bình 65mm, Cẩm Giàng 64.6mm, Đôn Phong 64..6mm, Mỹ Phương 62.5mm, Yến Dương 58mm, Tân Sơn 57.4mm, Nông Thịnh 50.4mm.

Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong Tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 10-20mm; một số nơi trên 30mm.

2.     Cảnh báo sạt lở đất:

Sạt lở đất  có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Na Rì, Ba Bể.

Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Chợ Đồn, Pác Nặm, Ngân Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.