06/06/2022

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại Bắc Kạn (phát lúc 03h00/06/62022)

1. Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 1-3h qua các khu vực trong Tỉnhmưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 00h - 03h/06/6 tại: Thanh Thịnh 80mm, Bình Trung 75.8mm, Thanh Mai 74.4mm, Bằng Lãng 60.2mm, Nông Thinh 59.4mm, Lương Bằng 58.8mm, Yên Thượng 52.2mm, Đông Viên 50mm; các nơi khác từ 10-25mm.

Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

1.     Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ:

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện: 

- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Na Rì.

 

Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện:  Ngân Sơn, Pác Nặm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.