06/06/2022

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại Bắc Kạn đêm 06 sáng 07/6/2022

1. Diễn biến và dự báo mưa:

Trong 2h qua một số nơi thuộc Tp Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, Na Rì mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h - 21h/06/6 tại: Tân Sơn 63mm, Côn Minh 45.4mm, Hảo Nghĩa 40.6mm, Đồng Xá 34mm, Cao Sơn 23.9mm, Dương Quang 20.4mm; các nơi khác dưới 10mm..

Dự báo: Trong 12h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

2.     Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ:

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt  tại các huyện: 

Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, TP Bắc Kạn.

 Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông, Pác Nặm, Ba Bể.

 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.