15/09/2021

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất - khu vực tỉnh Bắc kạn (ngày 15/9/2021)

Trong 6h qua, các khu vực trong Tỉnh có mưa rải rác

1.    Dự báo mưa: Trong ngày hôm nay, các khu vực trong Tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm.

2.     Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt: 

         Có nguy cơ cao tại một số khu vực thuộc huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới.

         Có nguy cơ trung bình tại một số khu vực thuộc huyện: TP Bắc Kạn, Na Rỳ, Ba Bể

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1