24/08/2021

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất - khu vực Bắc Kạn (đêm 23 sáng 24/8/2021)

1. Diễn biến và Dự báo mưa:

Trong 3h qua, các khu vực trong Tỉnh đã có mưa, một số nơi có mưa to đến rất to như: Quảng Khê 53mm, Yến Dương 34mm, Tân Lập 34mm, Nam Cường 32mm.

Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm.

2.     Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt:

                      Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại một số khu vực thuộc huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Pác Nặm.

 

                    Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại một số khu vực thuộc huyện: TP Bắc Kạn, Bạch Thông, Na Rỳ, Chợ Mới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Tin phát lúc: 02h50/24/8/2021