21/07/2021

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các khu vực tỉnh Bắc Kạn (tin phát lúc 16h00/21/7/2021)

1. Diễn biến và Dự báo mưa: Trong 2-4h qua, một số nơi thuộc huyện Na Rỳ, Chợ Đồn, Chợ Mới đã có mưa vừa mưa to như: Lương Thượng 56mm, Hòa Mục 50mm, Thượng Quan 46mm, Hỏa Nghĩa 40mm, Thuần Mang 37mm, Yến lạc 24mm, Lương Bằng 23mm.

Dự báo: Trong 6h tới các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa nhiều nơi với lượng phổ biến từ 20-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 60mm.

 Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt:

                Có nguy cơ cao tại một số khu vực thuộc huyện: Chợ Đồn, Na Rỳ, Chợ Mới.

                        Có nguy cơ trung bình tại một số khu vực thuộc huyện: Pác Nặm, Bạch Thông, Ngân Sơn, TP Bắc Kạn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1