20/09/2021

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 9/2021.

T Trong tháng 9/2021, khả năng có khoảng 02-03 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có 01-02 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 9/2021.

1. Khí tượng:

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/9/2021): các khu vực trong Tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Tổng lượng mưa toàn tỉnh phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng 5–15%. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,50C so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/9/2021): Nhiệt độ trung bình trên toàn Tỉnh phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,5-1,00C. Tổng lượng mưa phổ toàn tỉnh phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/9/2021): Nhiệt độ trung bình trên toàn Tỉnh phổ biến cao so với TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,00C. Tổng lượng mưa toàn Tỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN.

Dự báo tháng 9/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao so với TBNN khoảng 0,5-1,00C. Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

                                      Bảng dự báo nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 9/2021

Địa điểm

Nhiệt độ TBNN

(độ C)

Dự báo

Nhiệt độ TB

(độ C)

Dự báo

Nhiệt độ cao nhất (độ C)

Dự báo

Nhiệt độ thấp nhất (độ C)

Lượng mưa TBNN

(mm)

Dự báo

Lượng mưa tháng(mm)

Tp Bắc Kạn

25.9

26 – 27

34 – 36

20 – 22

146.7

120 - 170

Chợ Rã

26.0

26 – 27

34 – 36

20 – 22

129.0

120 - 170

Ngân Sơn

24.0

24 – 25

32 – 34

19 – 21

163.8

150 - 200

2. Thuỷ văn:

Trong tháng, trên các sông vẫn có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ với biên độ lũ lên dao động từ 1.0-3.0m.

Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng do ảnh hưởng của công trình thủy điện phía thượng nguồn nên mực nước trong ngày dao động mạnh với biên độ khoảng từ 1.0-1.3m, những ngày có lũ biên độ mực nước có khả năng từ 2-3m; mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ và thấp hơn cùng kỳ năm 2020.

 Trên sông Cầu tại Thác Giềng mực nước dự báo trong tháng như sau:

- Mực nước cao nhất khoảng 97.00m.

- Mực nước trung bình khoảng 94.60m.

- Mực nước thấp nhất khoảng 94.06 m.

3. Cảnh báo: Đề phòng mưa to đến rất to gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.