01/04/2021

Nhận định xu thế thời tiết - thủy văn tháng 4 năm 2021

1. Khí tượng:

Không khí lạnh (KKL) hoạt động với cường độ yếu, có xu hướng lệch Đông.

a) Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/04/2021): Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, trời nắng duy trì trên diện rộng trong khoảng 2 ngày đầu. Sau đó, khoảng từ đêm ngày 03 đến 05/4, do ảnh hưởng của KKL lệch Đông kết hợp rãnh gió Tây trên mực 5000 mét, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa (TLM) cao hơn từ 20-40% so với TBNN. Nhiệt độ trung bình trên toàn Tỉnh ở ngưỡng cao hơn từ 1,0-2,00C.

b) Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/04/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn Tỉnh phổ biến thấp hơn 0,5-1,00C so với TBNN. TLM trên phổ biến xấp xỉ so với giá trị TBNN.

c) Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/04/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn Tỉnh ở mức thấp hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Lượng mưa phổ biến cao hơn 20- 40%.

Dự báo tháng 03/2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0.5 – 1.00C so với TBNN. TLM phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN.

2. Thuỷ văn:

Mực nước trên sông Cầu tại Thác Giềng dao động trong ngày với biên độ khoảng từ 0.7-1.5m do ảnh hưởng của công trình thủy điện phía thượng nguồn, mực nước trung bình tháng ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ và thấp hơn cùng kỳ năm 2020.

 Trên sông Cầu tại Thác Giềng mực nước dự báo trong tháng như sau:

- Mực nước cao nhất khoảng 95.50m.

- Mực nước trung bình khoảng 94.28m.

- Mực nước thấp nhất khoảng 94.05 m.

3. Đề nghị: Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá và lốc sét, gió giật mạnh.