02/01/2022

Nhận định xu thế thời tiết – thủy văn tháng 01/2022

Trong tháng 01, các đợt không khí lạnh (KKL) tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm.

1. Dự báo xu thế thời tiết tháng 01/2022

Trong tháng 01, các đợt không khí lạnh (KKL) tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm. Khoảng nửa cuối tháng, có khả năng rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên 5000m thiết lập kết hợp hoạt động của KKL, gây mưa, mưa rào, nền nhiệt giảm so với thời kỳ nửa đầu tháng.

a.      Xu thế nền nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình ở các nơi trong Tỉnh phổ biến cao hơn khoảng 0,5 1,00C so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình tháng 01 các nơi phổ biến từ 15.0 16.00C, vùng núi cao từ 13.0 – 14.00C.

b.     Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa tháng ở các nơi trong Tỉnh cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm 2021, phổ biến 30 60mm, có nơi cao hơn.

2. Dự báo thời tiết thời đoạn 10 ngày: từ ngày 01 đến 31 tháng 01/2022

Bản dự báo nhiệt độ trung bình và tổng lượng mưa tại các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn

3.  Dự báo, cảnh báo thủy văn

Tháng 01/2022: trên các sông mực nước biến đổi chậm và ở mức xấp xỉ TBNN. Riêng trên sông Cầu tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện Thác Giềng 1; biên độ mực nước dao động trong ngày tại Thác Giềng khoảng từ 0.8-1.2m, tại Chợ Mới từ 0.3-0.5m.

Bảng dự báo đặc trưng mực nước các trạm

 

Đơn vị: cm