15/04/2023

Nhận định khí tượng thuỷ văn mùa mưa lũ năm 2023

Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023

1. Khí tượng

- Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

+ Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Từ nay đến tháng 5/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc ATNĐ bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông .Từ tháng 8-10/2023, số lượng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN có khoảng từ 6-7 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông trong giai đoạn này). Có khả năng có 2-3 cơn bão ảnh hưởng đến tỉnh Bắc Kạn. 

 

+ Nắng nóng: Nắng nóng có khả năng gia tăng hơn từ khoảng tháng 5- 8/2023, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Sau đó nắng nóng có xu hướng suy giảm trong khoảng tháng 9/2023.

 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão, ATNĐ, mưa lớn, nắng nóng và các hiện tượng dông, lốc, mưa đá, gió mạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, gây hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn Tỉnh.

- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 5-7/2023, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn Tỉnh phổ biến cao hơn TBNN khoảng 0,50C, từ tháng 8-10/2023 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0.5-1.00C so với TBNN cùng thời kỳ.

 

- Lượng mưa: Từ tháng 5-7/2023, TLM phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, tháng 8/2023 TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN, tháng 9- 10/2023 TLM phổ biến thấp hơn khoảng từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ.

 

2.2. Thủy văn và nguồn nước

- Xu thế mực nước: Tháng 5 khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mực nước dao động nhỏ và cũng có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn nhỏ, dòng chảy tăng dần. Từ tháng 6-8 là thời kỳ chính của mùa lũ. Trên các sông khả năng xuất hiện từ 4-5 đợt lũ. Đỉnh lũ năm khả năng cũng xuất hiện trong thời kỳ này và có khả năng cao hơn TBNN và cao hơn năm 2022, ở mức BĐII đến xấp xỉ BĐIII.Tháng 9-10 dòng chảy giảm dần nhưng vẫn còn có thể xuất hiện một vài đợt lũ nhỏ ở mức dưới BĐI. 

 

- Cảnh báo về hiện tượng thuỷ văn nguy hiểm có thể xảy ra: Có khả năng xảy ra lũ lớn trên các sông; ngập úng tại các vùng trũng; lũ quét trên các suối nhỏ, khe núi; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương,..

 

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: các hiện tượng thuỷ văn nguy hiểm như lũ lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất,…có khả năng làm ảnh hưởng (hư hại, phá huỷ hoặc cản trở) tới giao thông, công trình công cộng, sản xuất nông lâm nghiệp và nhà cửa của nhân dân.