28/11/2023

Dự báo thuỷ văn ngày 28/11/2023

Trên sông Cầu và các sông suối khác trong tỉnh mực nước biến đổi chậm;

Mực nước tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thuỷ điện Thác Giềng 1. Do thuỷ điện Thác Giềng 1 dự kiến xả phát điện từ 9h30 đến 11h30, 17h-19h30 nên trong khoảng thời gian này mực nước tại Thác Giềng dao động với biên độ từ 1.0-1.1m (mực nước cao nhất khoảng 95.00m), thời gian còn lại mực nước xuống nhanh và duy trì ở mức rất thấp (khoảng từ 93.88-94.00m).