17/11/2023

Dự báo thuỷ văn ngày 17/11/2023

Trên sông Cầu và các sông suối khác trong tỉnh mực nước biến đổi chậm;

Mực nước tại Thác Giềng, Chợ Mới mực nước dao động theo điều tiết của thuỷ điện Thác Giềng 1 với biên độ dao động trong ngày tại Thác Giềng từ 1.0-1.1m.